Vellen en snoeien

Snoeien

Voor het snoeien van bomen onderscheiden we verschillende snoeivormen. Een juiste snoeitechniek in de juiste periode is van groot belang. Een verkeerde zaagsnede kan onnodig grote wonden veroorzaken en kan de boom ernstig beschadigen. Voor sommige boomsoorten is de snoeiperiode beperkt omdat de kans bestaat dat de boom gaat bloeden. Wanneer de boom beschadigd wordt treedt een natuurlijk proces in werking, een soort van verdedigingsmechanisme om de verspreiding van houtrot, schimmels en schadelijke bacteriën tegen te gaan. Het aangetaste hout wordt ingekapseld en de beschadiging zal na verloop van tijd overgroeid worden met wondovergroeiingsweefsel. Wanneer u ervoor kiest om met ons samen te werken kunnen wij u verzekeren dat de snoei tot in het kleinste detail perfect wordt uitgevoerd!
 

Snoeien - CapreolusSnoeien - Capreolus

Vellen

Soms is er geen ander optie dan de boom te verwijderen. Een acuut gevaar voor de omgeving, een gevaarlijk geworden aftakelingsproces, een beschadigd wortelgestel… Groenbedrijf Capreolus zorgt voor het professioneel verwijderen van bomen, ongeacht hun grootte of standplaats. De boom kan op verschillende manieren verwijderd worden, deze bepaalt grotendeels de kostprijs van de velling.

  • Met behulp van klimtechnieken wordt de boom in stukken ontmanteld.
  • Het in één deel vellen van de boom.
  • Het afbreken met een hoogtewerker.
  • Het vellen met een telescoopkraan.

Wenst u het vrijgekomen hout zelf te behouden kunnen wij het voor u ter plaatse verzagen op rollen in een lengte naar keuze. Het hout kan gekloven en gestapeld worden volgens wens van de klant.
 

Velling - CapreolusVelling - Capreolus

Wetgeving

Voor informatie in verband met wetgeving over ontbossen of kappen van bomen in een bos kan u terecht op de website van het “Agentschap voor Natuur en Bos”.
We kennen in Vlaanderen de stedenbouwkundige vergunning en de gemeentelijke kapvergunningen. De aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning is verplicht als de boom op 1 meter van de grond een stamomtrek heeft van 1 meter of meer ongeacht de bestemming. Hierop zijn enkele uitzonderingen zoals bijvoorbeeld wanneer de boom geen deel uitmaakt van een bos, wanneer hij staat in een woongebied of industriegebied en binnen een straal van 15 meter naast een vergund gebouw staat.

Let op, de gemeentelijke wetgeving kan de algemene regels overstijgen. Informeer bij de milieudienst van uw gemeente alvorens over te gaan tot velling of een groeibeperkende snoei. Zo bespaart je heel wat problemen en hoog oplopende boetes achteraf.

Indien gewenst stellen wij het dossier samen om uw kapvergunning aan te vragen en deze op te volgen bij de milieudienst van uw gemeente. Kostprijs hiervoor is 65 euro.

Hieronder enkele links van de dicht bijgelegen gemeenten:

Facturatie

  • Het vellen van bomen, de verkoop van hout op stam, brandhout en houtafval is onderworden aan het btw tarief van 6%.
  • Het snoeien van bomen en frezen van stronken is onderworpen aan het btw tarief van 21%.
  • Indien de stronk gefreesd wordt binnen het contract van de velling is ook het frezen onderworpen aan het 6% tarief.